Biography/

 

 

  Yukio Oyama

  Born 1963,Hokkaido,Japan.

  Lives and works in Tokyo.

 

  Education

  1994 Nihon Shashin Gakuen 〔School of photography〕,1994

 

  Exhibitions

  2009  SEPIA International,Light/Dark, New York

  2007  SEPIA International,branching out, New York

  2006  SEPIA International,Sepia at Seven, New York

  2002  SEPIA International,Circuit 〔concurret solo exhibition:Jungjin Lee & Stuart Rome〕,

            New York

  2000  SEPIA International, Vestiges 〔concurrent solo exhibition:Miyako Ishiuchi &

            Masao Yamamoto〕,New York

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Contact/

  YukioOyama

  3-6-21-202,Shibakubo-cyo,Nishitokyo-shi,Tokyo 188-0014 JAPAN

  Tel/Fax   +81-42-465-4480 

  E-mail  pathyukio@gmail.com

 HP      http://yukio.info

           http://oyamazemi.jp

facebook  http://www.facebook.com/#!/yukio.oyama.31

YukioOyama

photographic works